ISK

Laatste nieuws:

Nieuwe accountmanager ISK - Suzanne van Gompel 31-10-22
  Beste leden en relaties van het ISK,   Aangenaam, mijn naam is ... »»
ISK webinar Energie - 21 oktober 2022 30-09-22
De zorgen rond de steeds hoger wordende stroom- en gasprijzen nemen toe. Inkoop ... »»
ISK en energie 22-03-22
In samenwerking met Cinergie koopt ISK verscheidene jaren collectief elektriciteit en ... »»
Betrokken verzuimbegeleiding voor ISK-lidbedrijven - 15-03-22
Onlangs heeft het nieuwe jaar zijn intrede gedaan. Niet zelden gaat deze nieuwe start ... »»
Samen met Lyreco naar betere arbeidsveiligheid 21-02-22
Arbeidsveiligheid houdt in dat een werknemer zijn taak kan uitvoeren, zonder ... »»
Inkoop-Samenwerking de Kempen

Arbodienstverlening

 

 

Samenwerking met ArboNed en VerzuimSupport Brabant 

Op het gebied van verzuimbegeleiding is ISK een samenwerkingsverband aangegaan met twee partijen, namelijk ArboNed en VerzuimSupport Brabant. 
 

ArboNed 
ArboNed
helpt mkb-ondernemers met alle (preventieve) arbozaken, zodat zij kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Dagelijks staat men klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers. ArboNed verlaagt verzuim, minimaliseert arbeidsrisico's en zorgt voor gezonde en vitale medewerkers.

Ook wordt met (wettelijk verplichte) analyse-instrumenten in kaart gebracht hoe bedrijven er voor staan; hiermee wordt inzicht verkregen, worden adviezen en praktische oplossingen geboden die passen bij de onderneming en aantoonbaar bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van medewerkers.

 

Wenst u meer informatie over deze dienstverlening? Neem dan contact op met:
Rinse Rooker - Salesmanager regio Zuid Midden - 06 – 830 79 101 - rinse.rooker@arboned.nl - www.arboned.nl

VerzuimSupport Brabant
Door de samenwerking met VerzuimSupport Brabant kunnen leden opteren voor de maatwerkregeling, oftewel het ‘eigen regie-model’. De werkgever houdt hierbij zélf de regie bij de begeleiding van zieke werknemers. Uiteraard voldoet de werkgever met het eigen regie-model aan alle verplichtingen die op grond van de wet gesteld worden. VerzuimSupport Brabant ontzorgt en helpt werkgevers bij het adequaat uitvoeren van alle arbotaken en regels.
 

Het kantoor van VerzuimSupport Brabant staat in Bladel, waar ook de bedrijfsartsen spreekuur houden. VerzuimSupport

 Brabant heeft een proactieve en persoonlijke aanpak: de lijntjes zijn kort en er wordt snel geschakeld. Werkgevers én werknemers krijgen een casemanager die gedurende het hele traject hun aanspreekpunt blijft. Door de inzet van verzuimsoftware CompuCase wordt het verzuimproces begeleid en voldoet de werkgever aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. 

 

De samenwerking tussen ISK en VerzuimSupport Brabant biedt interessante voordelen voor de ISK-lidbed

rijven. Nieuwe leden betalen geen aansluitkosten, krijgen korting op keuringen én de verzuimsoftware wordt gratis ingericht. Tot

 slot kunnen nieuwe leden kosteloos een opleiding tot preventiemedewerker volgen. Uiteraard is de Brabantse betrokkenheid bij VerzuimSupport Brabant altíjd gratis. Want persoonlijke aandacht, daar word je beter van! 

 

Meer informatie over VerzuimSupport Brabant vindt u hier. Voor vragen kom neem gerust contact op met Johan de Kort (06-25507030) of kom langs voor een kopje koffie!

Johan de Kort -  info@verzuimsupport.nlwww.verzuimsupport.nl