ISK

Laatste nieuws:

Toezicht en handhaving informatieplicht energiebesparing 29-07-20
Gemeenten en omgevingsdiensten hebben inmiddels de ingediende rapportages opgehaald ... »»
ISK aan de slag: zonnepanelen - plaagdierbestrijding - bijeenkomst Kempische inkopers 21-07-20
Nét voor de zomer werd ook het ISK-bestuur in de gelegenheid gesteld elkaar ... »»
KempenPlus ontzorgt uw post 19-07-20
Wist u dat ISK een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met KempenPlus voor de ... »»
ISK-partners bieden oplossingen bij besmettingspreventie 05-06-20
Een aantal ISK-leveranciers houdt zich naast het bestaande assortiment bezig met het ... »»
BHV basis opleiding in april 2020 13-03-20
ISK-partner FAST organiseert een opleiding BHV (basis) voor werknemers van de ... »»
Inkoop-Samenwerking de Kempen

Geslaagde bijeenkomst wet informatieplicht bij Bruns in Bergeijk 02-12-2019

 

Per 1 juli 2019 is de wet informatieplicht van kracht. Een grote groep bedrijven en instellingen heeft de plicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing en verschillen per bedrijfstak. Ondernemers die meer dan 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas verbruiken, moeten aan alle maatregelen binnen hun bedrijfstak voldoen.
 

Plan van aanpak
“Ondernemers dienen een plan van aanpak aan te dragen dat een overzicht geeft van welke energiebesparende maatregelen genomen zijn of gaan worden en op welk moment. Dat is het uitgangspunt van deze wet en het thema van deze bijeenkomst” zo opende Wim van Eijk, voorzitter van Inkoop Samenwerking De Kempen, de bijeenkomst op maandag 25 november 2019 bij Bruns in Bergeijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het besparen van energie en het in kaart brengen van de benodigde maatregelen is geen eenvoudige klus en daar kan Cinergie bij ondersteunen. Cinergie is al jaren een partner van ISK die niet alleen gunstige voorwaarden voor ISK-leden bedingt maar adviseert hen ook in besparingsmogelijkheden.

Kansen grijpen

De wet informatieplicht is voor ondernemers niet alleen een verplichting maar ook vooral een kans om het energieverbruik eens kritisch tegen het licht te houden. Dat is de stelling van Dave Lusthof van Cinergie. “Het creëert bewustzijn bij ondernemers. In de praktijk komen we vaak tegen dat er op zondagmiddag het volledige pand verwarmt of gekoeld wordt terwijl er niemand aan het werk is. Dat is zonde. Maar ook dat installaties en aansluitingen over gedimensioneerd zijn voor hetgeen nodig is. Als installaties aan vervanging toe zijn vragen wij juist hier aandacht voor” aldus Dave Lusthof.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Burgmans, directeur van Bruns, sloot het evenement af met het volgende: “Wij zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de audit en dat is natuurlijk prettig om te horen. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in De Ploeg, qua isolatie en installaties. Er zijn altijd mogelijkheden tot verdere besparing en Cinergie heeft deze bij ons in kaart gebracht. Als ondernemer is het altijd goed om de afweging te maken of het ook rendabel is. Die keuze moet ieder voor zich maken.”

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het evenement vond voor de tweede keer plaats en is een coproductie tussen de Kempengemeenten, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ISK en KOP. Met 50 deelnemers was de bijeenkomst zeker geslaagd.