ISK

Laatste nieuws:

Bijeenkomst over informatieplicht en energiebesparingsplicht voor Kempische industriŽle ondernemers. 04-07-19
Op maandag 2 september 2019 (aanvang 16:00 uur) vindt een informatieve bijeenkomst ... »»
Glasvezel in de Kempen 15-05-19
Bedrijven op bedrijventerrein De Kleine Hoeven maken inmiddels gebruik van de snelle ... »»
ISK en CZ samen in collectieve zorgverzekering voor werkgevers en werknemers 15-05-19
Inkoop Samenwerking de Kempen biedt lid bedrijven van OBGB, IGE, OVBRM en POB ... »»
ISK Lunch op KempenTech 2019 25-02-19
Op 24 en 25 mei 2019 wordt de zesde editie van KempenTech georganiseerd. Ondernemers ... »»
Human Capital Care en ArboNed 06-02-19
Zowel HumanCapitalCare als ArboNed hebben met Inkoop Samenwerking de Kempen een ... »»
Inkoop-Samenwerking de Kempen

Breedband in de Brabantse Kempen: een onderzoek 2014-2015ISK is initiatiefnemer van het project Breedband in de Brabantse Kempen. De doelstelling van dit project is het verrichten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een open glasvezelnetwerk in de Kempen voor industriegebieden, scholen, zorginstellingen, gemeenten en (recreatieve) ondernemers en particulieren in het buitengebied. Indien mogelijk in samenwerking met verglazing in de kernen voor particulieren. Daartoe zou een samenwerkingsverband opgezet moeten gaan worden, dat zich vervolgens zou kunnen aansluiten bij de provinciale glasvezelregeling.


In samenwerking met…
De samenwerking is in eerste instantie tussen KOP / ISK en Huis van de Brabantse Kempen en bij de uitvoering een samenwerking  tussen gemeenten; bedrijven; zorginstellingen; ZLTO en onderwijs.
 

Innovatie…
Het is essentieel dat het bedrijfsleven de mogelijkheden van e-businesstoepassingen nog beter gaat benutten om daarmee de economische innovatiekracht te vergroten (kennis, houding, gedrag). Meer bedrijven dienen toegang te krijgen tot breedband en de digitale snelweg.
Glasvezel is een middel om tot innovatie te komen . ICT zorgt voor innovatie, verandert markten en verhoogt de productiviteit van bedrijven, instellingen en overheden.
 

Sociale samenhang en werkgelegenheid
Het project versterkt samenwerking tussen bedrijven; instellingen en overheden. Glasvezel is volgens onderzoek het middel om tot innovatie te komen; op langere termijn is glasvezel essentieel voor werkgelegenheid en voorzieningen.

 

Het onderzoek is inmiddels afgerond en kent een doorstart in o.a. het initatief Kempenglas. Kijk daarvoor op www.kempenglas.nl

 

Vitaal, mooi en schoon Brabants Platteland. Breedband in de Brabantse Kempen draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon land voor alle inwoners en bezoekers. Europa en Provincie Noord-Brabant maken Breedbrand in de Brabantse Kempen.

 

 

 

 

Kempisch glasvezelnetwerk in 2009

 

De belofte die KPN tijdens de eerste jaarvergadering van ISK op 9 april 2008 deed wordt momenteel nagekomen: de realisatie van een glasvezelnetwerk in de Kempen. De bestaande bedrijventerreinen in de gemeenten Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden worden in 2009 verglaasd. De huidige planning geeft aan, dat deze Kempische ondernemers in het najaar daadwerkelijk van de glasvezelverbinding gebruik kunnen gaan maken. Uiteraard zullen ook de nieuw aan te leggen terreinen, zoals o.a. Kleine Hoeven en het Kempisch Bedrijven Park voorzien worden van deze “breedband”-verbinding.

 


Het Kempisch Ondernemers Platform was in 2007 initiatiefnemer van de aanleg van een glasvezelnetwerk op de bedrijventerreinen in de Kempen. Vraagbundeling en onderhandelingsinspanningen van ISK hebben vanaf eind 2007 ertoe geleid dat in 2009 het glasvezelnetwerk dan ook daadwerkelijk wordt aangelegd. Binnen dit glasvezelproject werken ISK, KPN en IP Visie, business partner van KPN, intensief samen, waarbij ondernemers geadviseerd en geïnformeerd worden over de talloze mogelijkheden van glasvezel. Door deze nauwe samenwerking is een goed zicht verkregen op de specifieke behoeften op ieder bedrijventerrein en kan de informatievoorziening richting de ondernemers gezamenlijk ingevuld worden.


KPN investeert in Zakelijk Glas
De markt is enorm in beweging. Ondernemers focussen zich op hun eigen bedrijfsvoering en zoeken veilige, slimme en transparante oplossingen op het gebied van ICT. Dat leidt ertoe dat de behoefte aan bandbreedte exponentieel toeneemt. Om hierop in te kunnen spelen, investeert KPN op grote schaal in de aanleg van Zakelijk Glas op bedrijventerreinen
Nederland loopt voorop in Europa in de beschikbaarheid van breedband en het gebruik van internet. Maar dat geldt uitsluitend voor consumentenaansluitingen! In Nederland werkt naar schatting 43 procent van de beroepsbevolking op ca. 3.600 bedrijventerreinen. Daarmee vormen de bedrijventerreinen de basis voor een groot deel van onze economische slagkracht. Het besef dat daar met breedband een grote economische meerwaarde behaald kan worden, groeit met de dag.


Zakelijk Glas: het bedrijfsklimaat optimaliseren
KPN biedt glasvezel in ruim 108 stedelijke gebieden waar KPN bestaande glasringen heeft en op 120 bedrijventerreinen, waarvan ruim 30 in Brabant. In samenwerking met gemeenten, parkmanagers en ondernemersverenigingen wordt bekeken hoe het netwerk snel en efficiënt uitgebreid kan worden, hetgeen ook in overleg met ISK is gebeurd aan de vooravond van dit traject.
Zakelijk Glas van KPN ondersteunt niet alleen razendsnel internet, maar vormt ook de infrastructuur voor moderne vormen van communicatie, zoals Voice over IP en videoconferencing. Bovendien kunnen ook probleemloos zware online applicaties toegepast worden. Door de betrouwbaarheid en de hoge bandbreedte is glasvezel tevens bijzonder geschikt voor camerabeveiliging op afstand. Kwalitatief hoge beelden worden moeiteloos verstuurd naar een Particuliere AlarmCentrale (PAC) of naar de ondernemer zelf. De Zakelijk Glas-aansluiting met daarbij Zakelijk Internet is standaard 100 Mbit/s. U heeft voor internet de keuze uit de 2,10 of 50 Mbit/s variant.


Advies op maat door IP Visie
IP Visie is een belangrijke partner van KPN op het gebied van glasvezelverbindingen en actief op ruim 30 bedrijventerreinen in Zuid-Nederland. IP Visie is zondermeer de partij met de meeste ervaring op dit gebied. Zij waren enkele jaren geleden al bij de uitrol van de eerste bedrijventerreinen betrokken. Inmiddels zijn daar vele honderden bedrijven aangesloten en maken zij gebruik van de vele mogelijkheden, die de glasvezelverbinding biedt.
Vanwege het feit dat glasvezel voor veel ondernemers een nieuw fenomeen is en dat lang niet iedereen op de hoogte is van alle “ins en outs” heeft ISK voor de aangesloten ondernemers bemiddeld in de mogelijkheid om een afspraak te maken met een adviseur van IP Visie, die niet alleen alles weet over prijzen, maar vooral kan adviseren op basis van uw eigen specifieke situatie. Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke omgeving en is daarmee in zekere zin uniek.

Informatie over de tarieven treft u hier aan. In een persoonlijk gesprek worden daarnaast alle aspecten belicht welke te maken hebben met het contract, de levering van glasvezel, de verschillende diensten en eventuele consequenties voor uw ICT omgeving. U kunt hiervoor bellen om een afspraak te maken met  IP Visie. Zij maken graag een afspraak met u en komen langs om al uw vragen te beantwoorden. 

IP Visie, tel. 076-5331340, kpn@ipvisie.com; www.ipvisie.comGlasvezel-kick-off-bijeenkomst 2 juli 2008 / 03-07-08
Zoals aangekondigd op de eerste jaarvergadering van ISK (den Tref in Hapert, 9 april j.l.) gaat KPN in 2009 en 2010 glasvezel aanleggen op de bedrijventerreinen in de gemeenten Eersel, Bladel (2009) en Reusel (2010). 
 

Op woensdag 2 juli j.l. heeft ISK daarom in samenwerking met KPN in het Auditorium van het Rabo-huis aan de Markt 7 in Bladel een glasvezel-kick-off-bijeenkomst georganiseerd. Aansluitend aan deze bijeenkomst was er voor ondernemers de mogelijkheid om allerlei (individuele) vragen te stellen aan (technische) specialisten van KPN. Ook werd het nieuwste project van ISK; ISK Energie, door Dave Lusthof van CIN toegelicht.


Symbolische start van het glasvezelproject

Intekenen voor de aanleg en op abonnementen was tevens mogelijk, waarbij zeer aantrekkelijke kortingen mogelijk waren. Daar maakten een flink aantal ondernemers tijdens de goed bezochte bijeenkomst reeds gebruik van, waarbij de inschrijver van het "eerste uur", Ad Keeris van Wagenbouw Hapert, officieel zijn handtekening onder het contract zette; een symbolische start van het glasvezelproject.